Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Η “ΣΥΡΜΑΤΟΥΡΓΙΑ ΕΥΡΥΠΟΣ”-Σ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.” ιδρύθηκε το 1974 με μορφή ατομικής επιχείρησης και το 1981 μετατράπηκε σε Ανώνυμο Εταιρία. Η Έδρα της βρίσκεται στη Χαλκίδα σε ιδιόκτητες κτιριακές εγκαταστάσεις. Οι βασικές μας δραστηριότητες μας είναι :

α. η παραγωγή και το εμπόριο συρματοπλεγμάτων και προϊόντων περίφραξης.

β. το εμπόριο συρματουργικών προϊόντων και παραγωγών, τα οποία ανήκουν στην κατηγορία μακραίων προϊόντων  χάλυβα χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα επικαλλυμένα και μη επικαλλυμένα.

Η παραγωγική δραστηριότητα της εταιρίας ξεκίνησε με την ίδρυση της και την απόκτηση διπλώματος ευρεσυτεχνίας και την παραγωγή τριγωνικού πλέγματος τύπου Δ, καθώς και τη διάθεση του στην εγχώρια αγορά. Η εισαγωγική δραστηριότητα μας ξεκίνησε το 1997 με πρωταρχικό στόχο την κάλυψη των αναγκών σε πρώτες ύλες της παραγωγικής διαδικασίας της εταιρίας , η οποία γρήγορα εξελίχθηκε σε διάθεση προς ομοειδείς βιοτεχνίες σε πρώτο στάδιο και με τον συνεχή εμπλουτισμό με νέα προϊόντα σε εμπόρους- εταιρίες χονδρικής της Ελληνικής Αγοράς σε δεύτερο στάδιο.

Με επιλεγμένες συνεργασίες αναγνωρισμένων Οίκων του εξωτερικού, τη πελατειακή βάση και παράλληλα τη στελέχωση σε Ανθρώπινο δυναμικό , η δημιουργία στόχων είναι απαραίτητη και απαιτείται στρατηγική και όραμα για να υλοποιηθούν. Η Συρματουργία Εύριπος αποτελεί φυτώριο ανάπτυξης, τόσο στον βιομηχανικό τομέα, με προοπτική βιομηχανίκης μετεξέλιξης όσο και στον εμπορικό, με την προσθήκη νέων και συμπληρωματικών ειδών, αλλά και καινοτόμων προϊόντων.

HDG wire coil-2-1024x768
Chain link-1024x576 (1)
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ΟΡΑΜΑ & ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Ακολουθώντας τις σύγχρονες αρχές  διοίκησης και λειτουργίας επιχειρήσεων αναπτυσσόμαστε ώστε να είμαστε υπόδειγμα στο χώρο που δραστηριοποιούμαστε.
Ηθική, εμπιστοσύνη, ποιότητα είναι οι αρχές της εταιρικής μας κουλτούρας, πιστεύοντας ότι είναι οι βάσεις οποιαδήποτε μορφής συνεργασίας και αμοιβαίας ανάπτυξης.
Μέσα σε ένα περιβάλλον που αλλάζει ταχύτητα, στόχος μας είναι να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις του μέλλοντος.