ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΑ ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΣΕ ΦΥΛΛΑ-ΜΟΝΟ ΣΥΡΜΑ

μονο συρμα