ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΑ ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΣΕ ΦΥΛΛΑ-ΔΙΠΛΟ ΣΥΡΜΑ

ηλεκτροσυγκολλητά με διπλο φύλλο